🔺 پیشنهاد ایجاد پارک فناوری‌های ایران و چین و انستیتو اقتصاد هوشمند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پیشنهاد ایجاد پارک فناوری‌های ایران و چین و انستیتو اقتصاد هوشمند

🔺 پیشنهاد ایجاد پارک فناوری‌های ایران و چین و انستیتو اقتصاد هوشمند

🔹 وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد سرمایه انسانی که از مسیر اقتصاد هوشمند و همچنین پارک فناوری به دست می‌آید بتواند نقش تأثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن نیز در بلند مدت در دسترس سیاستگذاران باشد.

ادامه مطلب ...
popup