🔺 احداث بیمارستان امام رضا(ع) تیران با ارائه تسهیلات بانکی محقق می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 احداث بیمارستان امام رضا(ع) تیران با ارائه تسهیلات بانکی محقق می‌شود

🔺 احداث بیمارستان امام رضا(ع) تیران با ارائه تسهیلات بانکی محقق می‌شود

🔹 نماینده مردم  نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس،گفت: تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان امام رضا(ع) تیران و کرون با ارائه تسهیلات بانکی بر اساس ماده ۵۶ قانون برنامه توسعه پنجم کشور محقق می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup