🔺 موافقت کمیسیون با طرح دوفوریتی تمدید مهلت سال مالی 1400/گزارش به صحن علنی ارائه می شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 موافقت کمیسیون با طرح دوفوریتی تمدید مهلت سال مالی 1400/گزارش به صحن علنی ارائه می شود

🔺 موافقت کمیسیون با طرح دوفوریتی تمدید مهلت سال مالی 1400/گزارش به صحن علنی ارائه می شود

🔹 عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح دو فوریتی تمدید مهلت هزینه کرد اختیارات تملک دارایی‌های سرمایه ای قانون بودجه سال 1400 در نشست امروز بررسی و مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup