🔺 هدف اصلی دولت سیزدهم،‌ تغییر ریل گذاری اقتصاد است/ روایت خاندوزی از برخورد تند یک رانت خوار برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 هدف اصلی دولت سیزدهم،‌ تغییر ریل گذاری اقتصاد است/ روایت خاندوزی از برخورد تند یک رانت خوار برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی

🔺 هدف اصلی دولت سیزدهم،‌ تغییر ریل گذاری اقتصاد است/ روایت خاندوزی از برخورد تند یک رانت خوار برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی

🔹 وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به ظاهر شاید خیلی از بانک ها غیر دولتی باشد اما باز با مولفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم، گفت: هدف اصلی دولت تغییر مسیر و ریل گذاری اقتصاد است.

ادامه مطلب ...
popup