🔺 سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند

🔺 سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند

🔹 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجامع بین‌المللی در پیگیری بسیاری از مسایل تابع تجویزات مغرضانه قدرت‌های بزرگ هستند، گفت: سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند.

ادامه مطلب ...
popup