🔺 حق شکایت از هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها به دیوان عدالت حفظ شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حق شکایت از هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها به دیوان عدالت حفظ شد

🔺 حق شکایت از هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها به دیوان عدالت حفظ شد

🔹 رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اظهار داشت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شورا‌ها در مجمع تشخیص رد شد.

ادامه مطلب ...
popup