🔺 مخالفت دولت با واگذاری شرکت های دولتی در قالب رد دیون

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مخالفت دولت با واگذاری شرکت های دولتی در قالب رد دیون

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم با واگذاری شرکت های موفق دولتی در قالب رد دیون مخالف است، از رایزنی دولت با سران دو قوه دیگر مبنی بر چگونگی اجرای تکالیف بودجه ای در این خصوص به نحوی خبر داد که دارای کمترین آثار منفی باشد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup