🔺 مجلس عملکرد وزرا را بررسی میکند/از ابزار نظارتی استفاد خواهیم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس عملکرد وزرا را بررسی میکند/از ابزار نظارتی استفاد خواهیم کرد

🔺 مجلس عملکرد وزرا را بررسی میکند/از ابزار نظارتی استفاد خواهیم کرد

🔺 مجلس عملکرد وزرا را بررسی میکند/از ابزار نظارتی استفاد خواهیم کرد

🔹 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استیضاح، تذکری به وزیران است تا در عملکرد خود دقت بیشتری داشته باشند؛ آنها باید خواسته‌های مردم را محقق کنند اما برخی وزارتخانه‌ها هنوز به این مرحله نرسیده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup