🔺 منطقه ماکو در نقشه جغرافیایی وزیر ورزش و مدیران استان وجود ندارد/ لزوم عنایت ویژه به استان های محروم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 منطقه ماکو در نقشه جغرافیایی وزیر ورزش و مدیران استان وجود ندارد/ لزوم عنایت ویژه به استان های محروم

🔺 منطقه ماکو در نقشه جغرافیایی وزیر ورزش و مدیران استان وجود ندارد/ لزوم عنایت ویژه به استان های محروم

🔹 نماینده مردم ماکو در مجلس با انتقاد از عدم توجه وزیر ورزش و مدیران استانی به روستاها و شهرستان های حوزه انتخابیه خود گفت: حوزه انتخابیه بنده در نقشه جغرافیایی وزیر ورزش و مدیران استان وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup