🔺 شرکت آریو تجارت از فرآیند واردات حذف و تعهدات آن به شرکت بازرگانی دولتی منتقل شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 شرکت آریو تجارت از فرآیند واردات حذف و تعهدات آن به شرکت بازرگانی دولتی منتقل شد

🔺 شرکت آریو تجارت از فرآیند واردات حذف و تعهدات آن به شرکت بازرگانی دولتی منتقل شد

🔹 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت آریو تجارت سهیل از فرآیند واردات حذف و تامین و ارسال نهاده‌ها از هفته گذشته به شرکت پشتیبانی امور دام کشور منتقل شد تا واردات با حجم بالا از بنادر جنوب کشور و با سرعت بیشتر انتقال یابد.

ادامه مطلب ...
popup