🔺 اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت

🔹 دومین اجلاس معاونت درمان وزارت بهداشت دولت سیزدهم به صورت فصلی و با حضور همه معاونان درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سالن همایش های هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup