🔺 سامانه مجوز‌های کسب و کار در مسیر تحقق دولت الکترونیک

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سامانه مجوز‌های کسب و کار در مسیر تحقق دولت الکترونیک

🔹 درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار وزارت اقتصاد که طبق قانون قرار است صادر کننده تمام مجوز‌های کسب و کار به صورت الکترونیکی باشد با همکاری دستگاه‌های صادر کننده مجوز و اتصال آن‌ها به این سامانه می‌تواند دولت الکترونیک را در عمل تحقق بخشد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup