🔺 برنامه زمان‌بندی برای تحویل مسکن مهر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برنامه زمان‌بندی برای تحویل مسکن مهر

🔹 مدیرعامل شرک عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تا یک ماه آینده برنامه زمان‌بندی درخصوص تحویل واحدهای مسکن مهر نیمه‌کاره ارایه می‌دهیم گفت: سه راهکار را به منظور تامین منابع در نظر گرفته‌ایم که ایجاد نقدینگی اولیه، مولدسازی ظرفیت‌ها و تهاتر منابع شرکت عمران از جمله این راه حل‌ها است.

ادامه مطلب ...
popup