🔺 جذب نیروی امریه در وزارت تعاون

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جذب نیروی امریه در وزارت تعاون

🔹 ­وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درنظر دارد از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی درقالب جذب نیرو‌های امریه (کارکنان وظیفه) برای ارائه خدمات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان‌ها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند.

ادامه مطلب ...
popup