🔺 تصويب 4 پیشنهاد خاص هلال احمر ایران درنشست‌های فدراسیون بین المللی صلیب سرخ

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تصويب 4 پیشنهاد خاص هلال احمر ایران درنشست‌های فدراسیون بین المللی صلیب سرخ

🔹 رئیس جمعیت هلال احمرکشورمان از تصویب ۴ پیشنهاد ایران در نشست‌های فدراسیون بین المللی صلیب سرخ در سوئیس، از جمله ایجاد صندوق بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه برای کمک به کشور‌های دچار تحریم خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup