🔺 دیوان محاسبات به سمت اثرگذاری پیشینی حرکت می کند/لزوم آسیب شناسی و ارزیابی سالانه برنامه های توسعه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دیوان محاسبات به سمت اثرگذاری پیشینی حرکت می کند/لزوم آسیب شناسی و ارزیابی سالانه برنامه های توسعه

🔺 دیوان محاسبات به سمت اثرگذاری پیشینی حرکت می کند/لزوم آسیب شناسی و ارزیابی سالانه برنامه های توسعه

🔹 نمایندگان مردم در مجلس با قدردانی از اقدامات دیوان محاسبات گفت: دیوان به سمت اثرگذاری پیشینی در حال حرکت است آسیب شناسی و ارزیابی سالانه برنامه های توسعه کشور برای تنظیم برنامه موضوع محور هفتم توسعه و تحقق احکام برنامه ضروری است.

ادامه مطلب ...
popup