🔺 درخواست بایدن از کنگره برای تعلیق مالیات بنزین و اعتراف به آثار تحریمهای ضدروسی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 درخواست بایدن از کنگره برای تعلیق مالیات بنزین و اعتراف به آثار تحریمهای ضدروسی

🔺 درخواست بایدن از کنگره برای تعلیق مالیات بنزین و اعتراف به آثار تحریمهای ضدروسی

🔹 جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست تا یک تعلیق سه ماهه مالیات بر بنزین را برای کمک به مقابله با افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین در این کشور تصویب کند اما در عین حال اذعان کرد این اقدام به تنهایی مشکل گرانی بنزین را حل نمی‌کند و به آثار تحریمهای ضد روسی بر این گرانی‌ها اعتراف کرد.

ادامه مطلب ...
popup