🔺 مروری بر آنچه در اجلاس اتحادیه اروپا خواهد گذشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مروری بر آنچه در اجلاس اتحادیه اروپا خواهد گذشت

🔹 رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در بروکسل در نشست فردا پنج شنبه که تا روز جمعه به طول می انجامد،، سه درخواست عضویت را بررسی خواهند کرد. اما جدای از این موضوعات اصلی، نشست فردا آبستن تحولات کلیدی دیگری نیز خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup