🔺 تحقق سند تحول بنیادین با توسعه عدالت آموزشی وتربیتی در آموزش و پرورش استثنایی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحقق سند تحول بنیادین با توسعه عدالت آموزشی وتربیتی در آموزش و پرورش استثنایی

🔺 تحقق سند تحول بنیادین با توسعه عدالت آموزشی وتربیتی در آموزش و پرورش استثنایی

🔹 رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: این سازمان سه برنامه تحولی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین دارد که توسعه عدالت آموزشی، تربیتی و نصیب برابر آموزشی یکی از این برنامه‌هاست.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

سرخط خبر

popup