🔺 پوتین: برخی کشورها از مکانیسم‌های مالی به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 پوتین: برخی کشورها از مکانیسم‌های مالی به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند

🔺 پوتین: برخی کشورها از مکانیسم‌های مالی به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند

🔹 رئیس جمهوری روسیه که در یک سخنرانی ویدیویی در افتتاحیه کنفرانس تجاری بریکس، اقدامات غرب را موجب بحران اقتصادی در جهان دانسته بود، گفت: برخی کشورها از مکانیسم‌های مالی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup