🔺 مسوولان افغانستان حقابه ایران را در عمل تامین کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مسوولان افغانستان حقابه ایران را در عمل تامین کنند

🔹 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: امیدواریم با مذاکرات اخیری که در تهران با نمایندگان دولت افغانستان داشتیم، حاکمان این کشور پایبندی خود را به معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، نه در گفتار، بلکه در عمل به اثبات برسانند و حقابه ایران را تأمین کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup