🔺 توجه به محرومیت زدایی در قوانین بودجه گام ارزشمند مجلس برای توسعه استان ایلام

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 توجه به محرومیت زدایی در قوانین بودجه گام ارزشمند مجلس برای توسعه استان ایلام

🔺 توجه به محرومیت زدایی در قوانین بودجه گام ارزشمند مجلس برای توسعه استان ایلام

🔹 در نشست شورای برنامه ریزی  استان ایلام با حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس مطرح شد که توجه مجلس یازدهم به محرومیت زدایی در قوانین بودجه گامی ارزشمند برای توسعه استان ایلام است و در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محرومیت‌زدایی در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفت و مجلس این مهم را در راستای توسعه استان های کمتر برخوردار و ایجاد فرصت‌های برابر مصوب کرد و می تواند گامی ارزشمند برای توسعه استان هایی مانند ایلام باشد.

ادامه مطلب ...
popup