🔺 طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون آموزش بررسی می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون آموزش بررسی می‌شود

🔺 طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون آموزش بررسی می‌شود

🔹 اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این هفته ادامه بررسی گزارش کمیته دانشگاه غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جزئیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی را در دستور کار خود خواهند داشت.

ادامه مطلب ...
popup