🔺  آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺  آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم

🔺  آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم

🔹 وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشتیم، اظهار داشت: آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم هست.

ادامه مطلب ...
popup