🔺 الکاظمی در ایستگاه عربستان؛ گمانه زنی‌ها درباره اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 الکاظمی در ایستگاه عربستان؛ گمانه زنی‌ها درباره اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران

🔺 الکاظمی در ایستگاه عربستان؛ گمانه زنی‌ها درباره اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران

🔹 نخست وزیر عراق در حالی وارد عربستان شد که ناظران می‌گویند او به زودی به ایران هم سفر می‌کند؛ سفرهایی که طیفی از گمانه زنی‌ها را برانگیخت؛ از میانجیگری افزونتر بغداد در مناسبات تهرانریاض تا اطمینان بخشی به ایران درباره مشارکت عراق در کنفرانس عربستان با حضور رئیس جمهور آمریکا و نیز تشکیل دولت.

ادامه مطلب ...
popup