🔺 وعده‌ها در مسیر تحقق

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وعده‌ها در مسیر تحقق

🔹 فاطمی امین، وزیر صمت دیروز در نشست خبری بین خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد. وزیر صمت در این نشست از تغییر پلتفرم خودروها در جهت ارتقای کیفیت ساخت، تخصصی شدن استانها برای صادرات و تکمیل سامانه جامع تجارت برای جلوگیری از قاچاق خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup