🔺 سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران ارتباطی به محتوای برجام ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران ارتباطی به محتوای برجام ندارد

🔺 سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران ارتباطی به محتوای برجام ندارد

🔹 سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی به نقل از رییس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت: علی باقری تاکید کرد که سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران ارتباطی به محتوای برجام ندارد.

ادامه مطلب ...
popup