🔺 دولت رئیسی چقدر از بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت رئیسی چقدر از بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کرد؟

🔺 دولت رئیسی چقدر از بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کرد؟

🔹 دولت سیزدهم بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری سهام و اوراق خزانه پرداخت کرده است که با این اقدام بی‌سابقه، این سازمان ضمن دریافت مطالبه چندین ساله توانست از لیست ابربدهکاران بانکی نیز خارج شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup