🔺 حق رای برخی از سهامداران ۵ بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حق رای برخی از سهامداران ۵ بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد

🔹 معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، ​موسسه ملل، ​ اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رای سهام‌داراني که بيشتر از حد نصاب در اين بانک ها سهم داشتند به موجب قانون، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup