🔺 مانع قانونی در واگذاری اراضی دستگاه‌های دولتی به وزارت راه/ 4 درصد زمین‌های شناسایی شده نهضت ملی مسکن تحویل شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مانع قانونی در واگذاری اراضی دستگاه‌های دولتی به وزارت راه/ 4 درصد زمین‌های شناسایی شده نهضت ملی مسکن تحویل شد

🔺 مانع قانونی در واگذاری اراضی دستگاه‌های دولتی به وزارت راه/ 4 درصد زمین‌های شناسایی شده نهضت ملی مسکن تحویل شد

🔹 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان "مسکن در کشور یکساله ساخته نمی‌شود" گفت: تاکنون حدود 4 درصد زمین‌های شناسایی شده دولتی برای ساخت مسکن ملی به وزارت راه تحویل شده است.

ادامه مطلب ...
popup