🔺 آشتی با غرب به بهای تخریب شرق

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آشتی با غرب به بهای تخریب شرق

🔹 چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران حتی در زمان تحریم به شمار می‌رود. چین در دولت نهم و دهم که ایران زیر فشار شدید تحریم‌ها قرار داشت خریدار عمده نفت ایران بود. اما در دولت یازدهم و دوازدهم روابط ایران و چین رو به سردی رفت و همین رفتار باعث شد که ایران نتواند شرکای شرقی خودش را حفظ کند.

ادامه مطلب ...
popup