🔺 اعتیاد به تحریم‌ها و استفاده ابزاری از آنها شاخصی از نظام سلطه آمریکا است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اعتیاد به تحریم‌ها و استفاده ابزاری از آنها شاخصی از نظام سلطه آمریکا است

🔺 اعتیاد به تحریم‌ها و استفاده ابزاری از آنها شاخصی از نظام سلطه آمریکا است

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام واشنگتن در زمینه تحریم‌های یکجانبه، با بیان اینکه تغییر دولت‌های آمریکا در رویکرد آن فرقی ایجاد نمی‌کند، گفت: اعتیاد به تحریم‌ها و استفاده ابزاری از آنها شاخصی از نظام سلطه آمریکا است.

ادامه مطلب ...
popup