🔺 گروسی : باید زمینه همکاری با ایران و دسترسی بازرسان به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گروسی : باید زمینه همکاری با ایران و دسترسی بازرسان به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کنیم

🔺 گروسی : باید زمینه همکاری با ایران و دسترسی بازرسان به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کنیم

🔹 رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی گفت: اگر می‌خواهیم تضمین‌های معتبری ارائه دهیم که برنامه هسته‌ای رو به رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز باشد،باید زمینه همکاری با ایران و اطمینان از دسترسی بازرسان به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کنیم.

ادامه مطلب ...
popup