🔺 هیچکس منکر این نیست که در فضای مجازی، فرهنگ، اقتصاد و امنیت جامعه بر باد می رود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هیچکس منکر این نیست که در فضای مجازی، فرهنگ، اقتصاد و امنیت جامعه بر باد می رود

🔺 هیچکس منکر این نیست که در فضای مجازی، فرهنگ، اقتصاد و امنیت جامعه بر باد می رود

🔹 نماینده مردم همدان در مجلس یازدهم گفت: هیچکس منکر این نیست که در فضای مجازی فرهنگ، اقتصاد و امنیت جامعه برباد می رود، این موضوع مطالبه رهبری و اولویت مجلس است که بر زمین مانده است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup