🔺 فرصت جدی برای رونق بخش کشاورزی فراهم شده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فرصت جدی برای رونق بخش کشاورزی فراهم شده است

🔹 دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخصیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت و تعامل و تفاهم گسترده بین بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت گفت: در حال حاضر و با اجرای کشاورزی قراردادی فرصتی جدی و اساسی برای رونق و توسعه بخش کشاورزی به عنوان خصوصی‌ترین بخش اقتصادی کشور فراهم شده است.

ادامه مطلب ...
popup