🔺 لاوروف: بریکس سهم مهمی در رفع تهدیدها و چالش‌های جهانی دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لاوروف: بریکس سهم مهمی در رفع تهدیدها و چالش‌های جهانی دارد

🔹 سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که کشورهای عضو بریکس سهم قابل توجهی در جستجوی پاسخ های جمعی به تهدیدها و چالش های متعدد جهان امروز و نقش مهمی در شکل گیری برنامه جهانی مثبت و آینده نگر دارند.

ادامه مطلب ...
popup