🔺 مشکل برجامی ایران با آمریکا در تضمین‌ها، تحریم‌های سپاه و لیست قرمز است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مشکل برجامی ایران با آمریکا در تضمین‌ها، تحریم‌های سپاه و لیست قرمز است

🔺 مشکل برجامی ایران با آمریکا در تضمین‌ها، تحریم‌های سپاه و لیست قرمز است

🔹 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه ایران هرگز در مذاکرات هسته‌ای از منافع ملی خود عدول نخواهد کرد، گفت: ایران با طرف آمریکایی در گرفتن تضمین‌ها، تحریم‌های سپاه و لیست قرمز مشکل دارد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup