🔺 تشکیل مثلث قانونگذاران، مجریان و سیاستگذاران برای پیگیری افزایش اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی/تعیین اعتبارات دستگاه‌های متولی این بخش منوط به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تشکیل مثلث قانونگذاران، مجریان و سیاستگذاران برای پیگیری افزایش اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی/تعیین اعتبارات دستگاه‌های متولی این بخش منوط به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شد

🔺 تشکیل مثلث قانونگذاران، مجریان و سیاستگذاران برای پیگیری افزایش اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی/تعیین اعتبارات دستگاه‌های متولی این بخش منوط به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شد

🔹 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه قرار شد این کمیسیون به همراه وزارت کشور و بالاخص سازمان امور اجتماعی افزایش میزان تخصیص اعتبارات به حوزه آسیب‌های اجتماعی را پیگیری کنند، افزود: قرار است تخصیص بودجه به دستگاه‌های مربوطه نیز با تایید کمیسیون اجتماعی و طبق اقدامات قابل ارزیابی و برنامه‌محور آنها باشد تا پایان سال بتوانیم ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه داشته باشیم .

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup