🔺 امیرعبداللهیان: در حقوق بشر اسلامی تبعیضی در جنسیت، دین، تابعیت و نژاد وجود ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیرعبداللهیان: در حقوق بشر اسلامی تبعیضی در جنسیت، دین، تابعیت و نژاد وجود ندارد

🔺 امیرعبداللهیان: در حقوق بشر اسلامی تبعیضی در جنسیت، دین، تابعیت و نژاد وجود ندارد

🔹 وزیر امور خارجه با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود تصریح کرد: ترکیب دریافت کنندگان جوایز حقوق بشر اسلامی، پیام ارزشمندی دارد؛ اینکه از منظر حقوق بشر اسلامی، هیچ تبعیضی در جنسیت، دین، تابعیت و نژاد وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup