🔺 امیرعبداللهیان بر تداوم سیاست ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین تاکید کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 امیرعبداللهیان بر تداوم سیاست ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین تاکید کرد

🔺 امیرعبداللهیان بر تداوم سیاست ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین تاکید کرد

🔹 حسین امیرعبداللهیان در دیدار زیاد نخاله با وی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با هیات عالی رتبه جنبش جهاد اسلامی بر تداوم سیاست و مواضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین و مقاومت ملت مظلوم فلسطین در برابر تجاوزات و توسعه طلبی‌های رژیم آپارتاید صهیونیستی تاکید کرد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup