🔺 نقوش مخدوش در مرمت آثار تاریخی زیبنده کشور کهنی مثل ایران نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نقوش مخدوش در مرمت آثار تاریخی زیبنده کشور کهنی مثل ایران نیست

🔹 نایب رئیس فراکسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی با هشدار به مرمت غیر کارشناسی آثار باستانی، گفت: ثبت جهانی اثر تاریخی یعنی مسئولیت بیشتر در قبال آثار باستانی ثبت شده، بر همین اساس تخریب آنها انتقادهایی را در سطح بین المللی برای کشور ما به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

popup