🔺 تورم و گرانی های افسارگسیخته با شعارهای دولت مردمی فاصله زیادی دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تورم و گرانی های افسارگسیخته با شعارهای دولت مردمی فاصله زیادی دارد

🔺 تورم و گرانی های افسارگسیخته با شعارهای دولت مردمی فاصله زیادی دارد

🔹 نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس گفت: برخی تصمیمات نادرست درسطح وزارتخانه ها و سازمان ها نه تنها به عملی شدن شعارهای رئیس جمهور کمکی نکرده بلکه فشار را به مردم بیشتر کرده است.

ادامه مطلب ...
popup