🔺 کارگاه آموزش تجارت با عمان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کارگاه آموزش تجارت با عمان

🔹 این نشست با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، معاون سفارت عمان در تهران، رایزن بازرگانی ایران در عمان، رئیس اتاق بازرگانی عمان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان کمرگ، کشتیرانی و صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup