🔺 هشدار سازمان ملل در باره شرایط بسیار خطرناک نیروگاه هسته ای اوکراین

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 هشدار سازمان ملل در باره شرایط بسیار خطرناک نیروگاه هسته ای اوکراین

🔺 هشدار سازمان ملل در باره شرایط بسیار خطرناک نیروگاه هسته ای اوکراین

🔹 نهاد هسته ای سازمان ملل متحد ضمن هشدار در باره خروج از کنترل کامل بزرگ ترین نیروگاه هسته ای اروپا در اوکراین ، از روسیه و اوکراین برای فراهم کردن سریع امکان دیدار کارشناسان از این مجتمع به منظور تثبیت وضع آن و جلوگیری از بروز حادثه هسته ای، درخواست اضطراری کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup