🔺 بهره‌گیری از آموزه‌های دفاع مقدس برای مقابله با جنگ نرم دشمن/ نیروی هوایی خود را به دانش روز مجهز می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بهره‌گیری از آموزه‌های دفاع مقدس برای مقابله با جنگ نرم دشمن/ نیروی هوایی خود را به دانش روز مجهز می‌کند

🔺 بهره‌گیری از آموزه‌های دفاع مقدس برای مقابله با جنگ نرم دشمن/ نیروی هوایی خود را به دانش روز مجهز می‌کند

🔹 امیر سرتیپ «طالب‌زاده» گفت‌: نیروی هوایی همواره متناسب با علم و دانش روز حرکت کرده و مأموریت‌ها و رزمایش‌های خود را با بهره‌گیری از تجهیزات بومی انجام می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup