🔺 ارتقای کیفیت اینترنت زائران اربعین/ مصوبه‌ای به نام مصونیت فضای مجازی نداریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 ارتقای کیفیت اینترنت زائران اربعین/ مصوبه‌ای به نام مصونیت فضای مجازی نداریم

🔺 ارتقای کیفیت اینترنت زائران اربعین/ مصوبه‌ای به نام مصونیت فضای مجازی نداریم

🔹 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصوبه‌ای به نام فضای مجازی نداریم که بخواهد اجرا شود یا خیر، درباره تمهیدات وزارت ارتباطات برای اینترنت زائران اربعین گفت: کیفیت اینترنت ویژه زائران اربعین ارتقا می‌یابد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup