🔺 سفیر افغانستان: خانواده سراج‌الدین حقانی در حمله هوایی آمریکا کشته شدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سفیر افغانستان: خانواده سراج‌الدین حقانی در حمله هوایی آمریکا کشته شدند

🔺 سفیر افغانستان: خانواده سراج‌الدین حقانی در حمله هوایی آمریکا کشته شدند

🔹 محمد ظهیر اغبار سفیر افغانستان در تاجیکستان مدعی شد که اعضای خانواده سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت کشور دولت طالبان در حمله پهپادی آمریکا به ایمن الظواهری رهبر القاعده کشته شده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup