🔺 واکنش سریع به برق گرفتگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش سریع به برق گرفتگی

🔹 فردی در مواجهه با همکارش که دچار برق گرفتگی شد بدون اینکه او را لمس کند با استفاده از یک تکه پارچه او را از محل جدا کرد و از مرگ نجات داد. برخورد با پوست فردی که دچار برق گرفتگی شده منجر به انتقال جریان برق به بدن طرف مقابل و برق گرفتگی او هم می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup