🔺 مسائل پادمانی ماهیت سیاسی دارند و نباید دستاویزی علیه ایران در آینده باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مسائل پادمانی ماهیت سیاسی دارند و نباید دستاویزی علیه ایران در آینده باشند

🔺 مسائل پادمانی ماهیت سیاسی دارند و نباید دستاویزی علیه ایران در آینده باشند

🔹 یک دیپلمات ایرانی گفت: پایداری توافق در توازن آن است؛ اطمینان در مقابل اطمینان. مسائل ادعایی پادمانی با فشار سیاسی ایجاد شدند و با فشار سیاسی ادامه پیدا کرده‌اند و ماهیت سیاسی دارند و نباید دستاویزی برای سواستفاده علیه ایران در آینده باشند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup