🔺 داستان مقتدای صدر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 داستان مقتدای صدر

🔹 جریان صدر یکی از گروهای شیعه عراقی است که حالا با دیگر گروهای شیعه عراق بر سر انتخاب نخست وزیر به اختلاف خورده. این گروه که بیشترین تعداد کرسی های پارلمان عراق دارا بود از پارلمان استعفا داد و بعد از این اتفاق طرفداران این گروه پارلمان را اشغال کردند. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup